Etkinlikler

Davetli Konuşmacılar

Her Yönüyle Kimya Sempozyumunda yer alacak konferanslar supramoleküler kimya, fizikokimya, anorganik kimya, organik kimya, analitik kimya, biyokimya, polimer kimyası ve nanoteknoloji alanları başta olmak üzere kimyanın her alanını kapsamaktadır.

Davetli konuşmacıların listesi her geçen gün artmakta ve liste sürekli olarak güncellenmektedir. Listeye buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Programı

Her Yönüyle Kimya Sempozyumunda yer alacak konferanslar, supramoleküler kimya, fizikokimya, anorganik kimya, organik kimya, analitik kimya, biyokimya, polimer kimyası ve nanoteknoloji alanları başta olmak üzere kimyanın her alanını kapsamaktadır. Düzenlenecek olan sempozyumda akademik içerikli konferansların yanında sanayi kuruluşlarının vereceği konferanslarla kimyanın sanayideki rolü de ele alınacaktır.

Etkinlik Programı çok yakında buradan açıklanacaktır

Liselerarası Kimya Projeleri Yarışması

2011 Uluslararası Kimya Yılı genç bilimadamlarının projelerini tanıtmalarına da fırsat sağlamaktadır. Bu nedenle Her Yönüyle Kimya Sempozyumu etkinleri çerçevesinde en iyi ilk üç projenin ödüllendirileceği liselerarası kimya projeleri yarışması düzenlenmektedir.

Başvuru koşulları ve detaylı bilgiye yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Çok Güzel Moleküller Bunlar

Üç yıldır üniversiteler arasında düzenlenmekte olan Çok Güzel Moleküller Bunlar yarışması bu sefer liselere özel olarak düzenlenmektedir. Hayal gücüne ve temel kimya bilgisine dayanan bir molekül tasarım yarışmasıdır. Yarışmada uyulması gereken tek kural bağ sayılarıdır. Çizimler bilgisayar ortamında çizim ya da grafik tasarım programları kullanılarak ya da el ile çizilerek yapılabilir. Yarışma, bireysel olarak tüm lise öğrencilerinin katılımına açıktır ve yarışmacılar birden fazla çalışma ile katılabilirler.

Detaylı bilgilere ve katılım formuna buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Poster Sunumları

Sempozyumumuzda kimya ve ilgili alanlarda yapılan araştırmaların poster sunumları lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda poster sunumu yapmak isteyen katılımcılar için özet bildirimleri ile ilgili tarihler ve detaylı bilgiye buradan ulaşılabilmektedir.

Paneller

"Her Yönüyle Kimya" Sempozyumu içerisinde kimya başta olmak ile "Türkiye'de Bilim"i konuşmak, kimyayı her yönüyle ele almak için Nükleer Enerji, Türkiye kaynaklı bilimsel makaleler ve etik konularında panel ve söyleşiler düzenlenecektir.