"Her Yönüyle Kimya" Sempozyumu Araştırma Projeleri Poster Sunumları

Sempozyumumuzda kimya ve ilgili alanlarda yapılan araştırmaların poster sunumları lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Formatı:

Özet şablonunu indirmek için tıklayınız!

1. Özetler (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) Microsoft Office Word Belgesi (.doc, .docx) olarak Türkçe olarak yazılmalıdır.

2. Hazırlanan bildiri özeti sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve soyadı dosya adı olarak verilip (y_altay.doc gibi) kaydedilmelidir.

3. Her katılımcı yalnız bir poster sunumu ile sempozyuma katılabilir.

4. Posterler 70.0 cm x 100.0 cm boyutunda olmalıdır. Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Posteri sunacak katılımcının altı çizilmelidir.

 

 

  • Poster Sunumları Özet Bildirim Formu

  • -
  • Should be Empty: