Liselerarası Kimya Projeleri Yarışması

Ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri temel bilim alanlarında çalışmalar yapmaya yönlendirmek ve gençlerin bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2011 Uluslararası Kimya Yılı Her yönüyle Kimya Sempozyumu kapsamında Liseler Arası Bilimsel Proje Yarışması düzenlenmektedir.

Başvuru Koşulları:

Liseler Arası Bilimsel Proje Yarışmasına ortaöğretim seviyesinde tüm öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki (üç) öğrenci tarafından hazırlanır.

Her proje için sadece bir danışman olabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Danışman olması zorunlu değildir.

Başvuru:

Proje başvuruları bu sayfa üzerinden online olarak yapılacaktır.

Yarışma Formatı ve Projelerin Değerlendirilmesi:

Liseler Arası Bilimsel Proje Yarışması ilk aşama ve final olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşama için katılımcılar Proje Planı ve Proje Raporunu aşağıdaki iletişim adresine göndererek ya da yan tarafta bulunan kayıt formunu doldurarak göndermelidirler. İlk aşamada projeler, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucu seçilen 20 proje takımı final aşaması için, 19-22 Ekim tarihleri arasında 2011 Uluslararası Kimya Yılı Her Yönüyle Kimya Sempozyumu kapsamında Ankara'da sergiye davet edilecektir. Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler projelerini jüriye sunulacaklardır. Sunumlar poster ya da Power Point şeklinde hazırlanabilir. Sergi sonunda projeler jüri tarafından tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda en iyi üç proje seçilip ödüllendirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Liselerarası Kimya Projeleri Yarışması Katılım Formu

  • -
  • Should be Empty: